วิธีติดตั้ง

เข้าชมวิดีโอ วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน #กลอนประตูดิจิตอล คลิ๊กเลยจ้า !

1.เตรียมอุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง 1.สว่านกลาง / 2.โฮลซอขนาด 32 mm. / 3. ไขควง / 4.ตลับเมตร / 5.ดินสอ / 6.ฉาก / 7.สิ่ว และนำแบบสำหรับเจาะมามาร์คตำแหน่งที่จะติดตั้งกลอนประตูดิจิตอลLockhome และ ใช้โฮลซอขนาด 32 mm. เจาะรู 2 . ยึดหน้าจอดิจิตอลLockhome กับเพทเหล็กเข้าด้วยกัน 3. นำสายแพร์เสียบเข้ากับตัวล๊อคดิจิตอลLockhome 4. ไขสกรูที่ตัวล๊อคดิจิตอลLockhome เข้ากับเพทเหล็ก และมาร์คตำแหน่งสำหรับเจาะยึดตัวฮุก 5 .ใส่ถ่านเพื่อทำการใช้งาน

1 . เตรียมอุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง 1. สว่านกลาง 2. โฮลซอขนาด 32 mm. 3.  ไขควง 4. ตลับเมตร 5. ดินสอ 6. ฉาก 7. สิ่ว 2. นำแบบสำหรับเจาะมามาร์คตำแหน่ง ที่ต้องการจะติดตั้งกลอนประตูดิจิตอลLockhome  3. ใช้โฮลซอขนาด 32 mm. เจาะรู  4. ยึดหน้าจอดิจิตอลLockhome กับเพทเหล็กเข้าด้วยกัน  5. นำสายแพร์เสียบเข้ากับตัวล๊อคดิจิตอลLockhome  6. ไขสกรูที่ตัวล๊อคดิจิตอลLockhome เข้ากับเพทเหล็ก 7. มาร์คตำแหน่งสำหรับเจาะยึดตัวฮุก  8. ใส่ถ่านเพื่อทำการใช้งาน 

Powered by MakeWebEasy.com