ร่วมสมัครเป็นตัวแทนกับเรา

รายได้สูงสุดต่อหน่วย 5,900 บาท

ตัวแทนจำหน่าย Reseller

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย กลอนประตูดิจิตอล เพิ่มรายได้ กับ Lockhome ได้แล้ววันนี้  สินค้าเทคโนโลยีสำหรับบ้านยุคใหม่ ขายคล่อง ลูกค้าตัดสินใจง่าย และมีกำไรสูงงงง หนึ่งพัน ถึง
เจ็ดพันบาท  ติดตั้งให้ลูกค้าได้ง่าย เพียงเจาะรูเพียงรูเดียว สามารถเข้ามาเรียนรู้กับทีมงาน Lockhome ได้ตลอด   ไร้กังวลปัญหาหลังการขาย หมดห่วง ด้วยสินค้าคุณภาพโรงงานผลิตจากประเทศเกาหลี

ตัวแทนระดับ Reseller
อัตรากำไรขั้นต้นจากทุนซื้อเฉลี่ย 40%
อัตรากำไรขั้นต้นจากยอดขายเฉลี่ย 29%
เงื่อนไขการสมัคร
ยอดสั่งซื้อครั้งแรก 30,000 บาท (มูลค่าหลังหักส่วนลด)
ยอดสั่งซื้อครั้งต่อไป มากกว่า 10,000 บาทต่อครั้ง

ตัวแทนระดับ Reseller
อัตรากำไรขั้นต้นจากทุนซื้อเฉลี่ย 40%
อัตรากำไรขั้นต้นจากยอดขายเฉลี่ย 29%
เงื่อนไขการสมัคร
ยอดสั่งซื้อครั้งแรก 30,000 บาท (มูลค่าหลังหักส่วนลด)
ยอดสั่งซื้อครั้งต่อไป มากกว่า 10,000 บาทต่อครั้ง

ตัวแทนระดับ Dealer
อัตรากำไรขึ้นต้นจากทุนซื้อเฉลี่ย 60%
อัตรากำไรขั้นต้นจากยอดขายเฉลี่ย 38%
เงื่อนไขการสมัคร
ยอดสั่งซื้อครั้งแรก 100,000 บาท (มูลค่าหลังหักส่วนลด)
ยอดสั่งซื้อครั้งต่อไป มากกว่า 30,000 บาทต่อครั้ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับตัวแทน

Podium แท่นวางของ (โพเดี่ยม) แบ่งขายเพื่อความสวยงาม ดูโดดเด่น 

Stand แท่นโชว์สินค้า Digital Lockhome 

Brochure&Acrylic   โบชัวร์และกล่องใส่โบชัวร์

วิธีการติดตั้งกลอนประตูดิจิตอล Lockhome

1 . เตรียมอุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง 1. สว่านกลาง 2. โฮลซอขนาด 32 mm. 3.  ไขควง 4. ตลับเมตร 5. ดินสอ 6. ฉาก 7. สิ่ว
และนำแบบสำหรับมาร์คเจาะ มามาร์คตำแหน่งที่จะติดตั้งกลอนประตูดิจิตอลLockhome  

2. ใช้โฮลซอ ขนาด 32 mm. เจาะรูตามที่เราได้มาร์คตำแหน่งไว้

3. นำหน้าจอดิจิตอลLockhome มาใส่  โดยนำสายแพร์สอดตามรูที่เจาะไว้

4. ยึดหน้าจอดิจิตอลLockhome กับเพทเหล็กเข้าด้วยกัน

 5. นำสายแพร์เสียบเข้ากับตัวล๊อคดิจิตอลLockhome 

6. ไขสกรูที่ตัวล๊อคดิจิตอลLockhome เข้ากับเพทเหล็ก

7. มาร์คตำแหน่งสำหรับเจาะยึดตัวฮุก และ ไขสกรูที่ตัวฮุก

8. ใส่ถ่านเพื่อทำการใช้งาน 

คุณลักษณะผู้สมัคร

มีรูปแบบกิจกราเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน เช่น ร้านจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ เครื่องกรองน้ำ ร้านประตูกระจก

ร้านขายเฟอร์นิเจอร์

ร้านจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ

ร้านขายเครื่องกรองน้ำ

ฝึกอบรมการติดตั้งกลอนประตูดิจิตอล

สามารถเข้ามารับการฝึกอบรม การติดตั้งได้เป็นเวลา 2 วัน (วันแรกที่ สำนักงานใหญ่ Lockhome  วันที่สอง ออกติดตั้งจริงกับทีมงาน Lockhome)

วันที่หนึ่ง ที่สำนักงานใหญ่  Lockhome
สามารถเข้ามาฝึกอบรมการติดตั้งได้โดยจะมีช่างติดตั้งจะฝึกทักษะการติดตั้งกลอนประตูดิจิตอลโดยละเอียด

วันที่สอง ออกติดตั้งจริงกับทีมงาน Lockhome
หลังจากที่ได้เรียนรู้ทักษะเบื้องต้น จากวันแรกแล้ว ก็นำไปใช้ ฝึกการติดตั้งที่บ้านลูกค้าเพื่อดูหน้างานจริงว่าเป็นอย่างไร